Faculty


Tan Thiam Lye
BBM(L)
President

Ong Wan Mei
Head of Education


Serene Tan
Artistic Director


Lam Peishan
Guzheng Instructor


Zheng Jiang Nan
Nanyin Instructor

Cheng Tzu Ting
Zhongruan Instructor


Guo Siquan
Erhu Instructor


Yong Phew Kheng
Dizi Yangqin Instructor